Drönarbild mot Gyllebosjön

Näckrosor på Gyllebosjön

Sommaräng

Samling på badstranden

Vinterväg vid Gyllebosjön

Blåklockor i vårskrud

Gyllebo fritidsområde

Vackert daggfyllt spindelnät

Daggfyllt spindelnät

Gyllebosjön är en av Österlens få insjöar. Den ligger naturskönt i det kuperade skogslandskapet i sydöstra Skåne omgiven av gamla ädellövskogar och naturbetesmarker. Gyllebosjön ingår i ett Natura 2000-område och under 2009 bildades Gyllebo naturreservat som täcker in sjön och de närmaste omgivningarna.

Vy från stranden till Gyllebosjön en höstdag med en trädstam i förgrunden.

Gyllebosjön en dag i november

Gyllebosjön är den största sjön på Österlen. Det är en djup källsjö med relativt klart vatten och en rik fiskfauna. Sjön hyser många naturliga fiskarter; som gädda, abborre, sutare, ruda, braxen och ål. Gyllebosjöns fiskevårdsområde har hand om fisket i sjön och det finns möjlighet att köpa fiskekort och hyra båtar i sjön. Här finns stora möjligheter till bad och promenader. I sjöns nordöstra del finns en badplats med bryggor, omklädningsrum, grillplats och bastu.  Det finns flera markerade stigar i området, bl. a ”Sjöstigen” där man torrskodd kan vandra längs sjön på spångar. “Åsstigen” har tillkommit på senare tid. Inne i själva stugområdet öppnas det nu upp och märks ut nya rågångar och stigar, t.ex. Boulestigen och Fältstigen.

Pin It on Pinterest