Gyllebo fritidsområde

Gyllebosjön är en av Österlens få insjöar. Den ligger naturskönt i det kuperade skogslandskapet i sydöstra Skåne omgiven av gamla ädellövskogar och naturbetesmarker.

Gyllebosjön ingår i ett Natura 2000-område och under 2009 bildades Gyllebo naturreservat som täcker in sjön och de närmaste omgivningarna

Daggfyllt spindelnät

Gyllebosjön är den största sjön på Österlen. Det är en djup källsjö med relativt klart vatten och en rik fiskfauna. Sjön hyser många naturliga fiskarter; som gädda, abborre, sutare, ruda, braxen och ål. Gyllebosjöns fiskevårdsområde har hand om fisket i sjön och det finns möjlighet att köpa fiskekort och hyra båtar i sjön. Här finns stora möjligheter till bad och promenader.

I sjöns nordöstra del finns en badplats med bryggor, omklädningsrum, grillplats och bastu.  Det finns flera markerade stigar i området, bl. a ”Sjöstigen” där man torrskodd kan vandra längs sjön på spångar.

Gyllebosjön en dag i november

Pin It on Pinterest