Information till nya medlemmar

 

Hej och välkommen till Gyllebosjö Samfällighetsförening!

Foto: Annika Olsson

Som boende och nyinflyttad i området är det bra att känna till vissa saker. Här har vi samlat några nyttiga och viktiga punkter. Mer information om föreningen och vårt område finns på vår hemsida, www.gyllebosjo.se

Allmänt

Gyllebosjö Samfällighetsförening bildades 1976. I dagsläget är vi 319 medlemmar, C:a 260 tomter är bebyggda och det byggs nya fastigheter hela tiden.

Det är viktigt att föreningen alltid har rätt uppgifter om våra medlemmar. Anmäl alltid ändringar till föreningen så fort som möjligt. Smidigast sker detta genom mail till styrelsen, info@gyllebosjo.se

Vatten och avlopp

Vi har eget system för vatten och avlopp. Vattnet, som håller bra kvalité och testas regelbundet, är vi sparsamma med, t.ex. ingen bevattning av gräsmattor, ingen ifyllnad av pooler etc. Dessutom följer vi kommunens ev. utlysande av bevattningsförbud och de regler som detta medför.

Vårt gemensamma toalettavlopp är ett s.k. vakuumsystem. Extremt snålspolande och driftsäkert. Trots det uppstår störningar ibland. Tänk på att bara spola ner vanligt toalettpapper och det som kroppen själv producerar. Se till att alla som använder systemet känner till detta. Oplanerade stopp är irriterande och drabbar många fastigheter. Bra att känna till är att varje vecka görs planerade stopp i samband med tömning. Dessa är dock kortvariga och oftast på dagtid/vardag.

Det som kallas gråvatten, d.v.s. köks- dusch- och tvättavlopp går till vår infiltrationsanläggning.

Vid nybyggnation finns viktig information på vår hemsida.

Sophämtning

Enligt kommunens regler ska bebyggda fastigheter ha sophämtning via Ökrab som är Simrishamns och Tomelillas renhållningsbolag.

På landsbygden och i fritidsbyarna har matavfalls insamling införts fr.o.m. 1 april 2017. I dessa områden använder vi gröna 370-liters kärl som är indelade i två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall.  Man kan välja på vanligt abonnemang med hämtning var 14:e dag eller fritidsabonnemang med glesare hämtning under lågsäsong.

Man kan också dela abonnemang med grannen t.ex. Då får man något lägre avgift samtidigt som man underlättar för de som hämtar soporna och sparar lite på miljön.

Läs mer/gör anmälan och ändringar på Ökrabs hemsida, http://www.okrab.se/

Tänk också på att registrera ägarbyten.

Vägar/växtlighet

Våra vägar tar mycket stryk och underhålls regelbundet och vid behov. Visa hänsyn och kör försiktigt så kan vi hålla nere kostnaderna.

Hastighetsbegränsning är 30 km i hela området. Ingen parkering längs med våra vägar. Snöröjning på vintern sker enligt kommunens 10 cm regel. Dock är det våra egna anlitade plogare som utför jobbet åt föreningen.

Fastighetsägaren ansvarar för sin växtlighet som breder ut sig utanför den egna tomtgränsen. Denna måste således hållas efter, både mot gemensamma vägar och mot granntomter.

Föreningen har en antagen skötselplan för våra gemensamma grönområden som uppdateras regelbundet.

Samfällighetsavgift

Som medlem betalar du en avgift för att täcka gemensamma kostnader och slitage i samfälligheten. Hur stor den avgiften ska vara bestämmer vi tillsammans på årsmötet, som alltid hålls i juli månad. Alla medlemmar är välkomna och alla fastigheter har en röst. Avgiften betalas en gång per år.

Regler för byggnation

Generellt: Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun. När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Startbesked behövs innan byggnation kan påbörjas och slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk. Du hittar mer information på vår hemsida under Bra att veta med en egen rubrik som heter Byggregler.

Informationskanaler

Om du vill ha information via e-post så maila till info@gyllebosjo.se. På vår hemsida www.gyllebosjo.se hittar du information om det mesta som rör föreningen. Där finns kontaktuppgifter till styrelsen. Har du en fråga eller någon annan synpunkt så får du gärna mejla till föreningen. Är det inte akut kommer vi att diskutera det på nästa styrelsemöte, vi har möte varannan månad, men om det brådskar får du naturligtvis svar fortare än så.

Föreningen har också en Facebook sida som heter Gyllebosjö samfällighetsförening.

Det finns även en fristående Facebook sida för de som är intresserade. Sidan sköts av Ida Johnsdotter, som bor i området, och den heter Gyllebosjö intresseförening.

Styrelsen har som målsättning att skriva ihop och publicera ett nyhetsbrev med information efter varje styrelsemöte.

Fiber

Fiber finns draget i området. Det som behövs är anslutning från tomtgränsen och in i huset. Många har redan denna anslutning och vill man få anslutning in i huset kan det kosta mellan c:a 20-35,000:-, beroende på hur fort man vill ha det gjort och hur många som anmält inkoppling samtidigt. Det är Telia som äger fibernätet i området.

Övrigt

Eftersom vi bor i en skog, och bör bevara och vårda våra tomter (och våra gemensamma områden) finns det vissa regler att följa. T.ex. vilka träd man får fälla och vilka som får nyplanteras. Barrträd bör vi inte ha i området. Använd sunt förnuft och visa hänsyn, både mot människor och djur.

Det finns ett par olika Facebook-grupper med bra information/diskussioner. Gyllebosjö samfällighetsförening och Gyllebosjö intresseförening.

 

Återigen, varmt välkommen och om du har frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss i styrelsen.

Pin It on Pinterest

Share This