Vanliga frågor och svar

Varför kan vi inte ha gatubelysning i området?

Vi bor i ett fritidsområde där kraven inte så höga som i ett villaområde. Dessutom skulle kostnaden bli för hög.

Kan vi sätta upp fler fartdämpare så att hastigheten minskas till tillåten 30-gräns?

Självklart kan detta bli aktuellt. Vi har redan tidigare år testat tillfälliga fartdämpare där resultatet är okänt i nuläget. Inkom gärna med förslag till Styrelsen.

Varför ska permanentboende betala samma avgift som övriga då man förbrukar mer?

Ska vi ha olika taxor måste avläsningsutrustning monteras på samtliga fastigheter vilket innebär ökade kostnader.

Pin It on Pinterest

Share This