Gyllebosjö samfällighetsförening, bildades 1976 enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter som tillkommit genom Fastighetsbildningsmyndigheten i Simrishamn anläggningsbeslut. Gemensamhetsanläggning bestående av vattentäkt med ledningar och till dem hörande anordningar samt avloppsledningar, infiltrationsbäddar och till dem hörande anordningar. Gemensamhetsanläggning bestående av vägar och andra allmänna platser (grönområden).

Vår postadress är: Gyllebosjö Samfällighet, Gyllebo, 272 97 Gärsnäs

Mailadress: info@gyllebosjo.se

Föreningens verksamhet regleras enligt fastställda stadgar.

Pin It on Pinterest

Share This