Hej och välkommen till Gyllebosjö Samfällighetsförening!            

Som nyinflyttad är det bra att känna till vissa saker. Här har vi samlat några punkter. Mer information om föreningen och vårt område finns på vår hemsida, www.gyllebosjo.se

Allmänt

Gyllebosjö Samfällighetsförening bildades 1976. I dagsläget är vi 319 medlemmar, C:a 250 tomter är bebyggda.

Vatten och avlopp

Vi har eget system för vatten och avlopp. Vattnet, som håller bra kvalité och testas regelbundet, är vi sparsamma med det, t.ex. ingen bevattning av gräsmattor etc.

Vårt gemensamma toalettavlopp är ett s.k. vakuumsystem. Extremt snålspolande och driftsäkert. Trots det uppstår störningar ibland. Tänk på att bara spola ner vanligt toalettpapper och det som kroppen själv producerar.

Det som kallas gråvatten, d.v.s. köks- dusch- och tvättavlopp går till vår infiltrationsanläggning.

Vid nybyggnation finns viktig information i detta dokument VA anslutning.

Mer information finns på vår hemsida under rubriken Bra att veta.

Sophämtning

Enligt kommunens regler ska bebyggda fastigheter ha sophämtning via Ökrab som är Simrishamns och Tomelillas renhållningsbolag.

På landsbygden och i fritidsbyarna har matavfalls insamling införts fr.o.m. 1 april 2017. I dessa områden använder vi gröna 370-liters kärl som är indelade i två olika fack, ett för matavfall och ett för restavfall.  Man kan välja på vanligt abonnemang med hämtning var 14:e dag eller fritidsabonnemang med glesare hämtning under lågsäsong.

Man kan också dela abonnemang med grannen t.ex. Då får man något lägre avgift samtidigt som man underlättar för de som hämtar soporna och sparar lite på miljön.

Läs mer/gör anmälan och ändringar på Ökrabs hemsida, http://www.okrab.se/

Tänk också på att registrera ägarbyten.

Vägar

Hastighetsbegränsning är 30 km i hela området. Ingen parkering längs med våra vägar. Snöröjning sker enligt kommunens 10 cm regel.

Samfällighetsavgift

Som medlem betalar du en avgift för att täcka gemensamma kostnader och slitage i samfälligheten. Hur stor den avgiften ska vara bestämmer vi tillsammans på årsmötet. Avgiften betalas en gång per år.

Informationskanaler

Om du vill ha information via e-post så maila till gyllebo@telia.com. På vår hemsida gyllebosjo.se hittar du information om det mesta som rör föreningen. Där finns kontaktuppgifter till styrelsen. Har du en fråga så får du gärna mejla den. Är det inte akut kommer vi diskutera den på nästa styrelsemöte, vi har möte varannan månad, men om det brådskar får du naturligtvis svar fortare än så.

Det finns även fristående Facebook sidor för de som är intresserade. Vi har dels en egen Facebook sida och en som sköts av Ida Johnsdotter och den heter Gyllebosjö intresseförening

Återigen, varmt välkommen och om du har frågor får du gärna höra av dig till oss i styrelsen.

Gyllebo juli 2019

 

 

Pin It on Pinterest

Share This