GyllebosjöSamfällighets Nyhetsbrev

Nr.1  2019

Från styrelsemötet 13 januari

  • Vi bereder en frågan om att utlysa en städdag där alla gemensamt hjälps åt att samla upp det skräp som ligger slängt. Och i samband med den dagen kanske man också kan titta över sin trädgård. Finns det något som kan rasa, trilla eller riskerar att välta om det stormar?
  • Vid tillfälle tänkte vi samordna hämtning av trädgårdavfall, kvistar etc. vid tomtgränsen till självkostnadspris. Men vi återkommer i frågan.
  • Det har varit en del stopp i vakuumsystemet och berörda fastigheter har kontaktats. Vi passar på att påminna om att endast fekalier, urin samt toalettpapper får spolas ned. Om ni skall vara borta mer än två veckor: spola gärna tre ggr innan ni lämnar huset,
  • När mer än halva året har gått ligger vi klart inom budgeten.
  • Vi kommer inom kort att åtgärda skadorna på Slottsvägen.

Foto. Annika Olsson. www.gylleboannika.se

Kom ihåg!

  • Genom grannsamverkan skapar vi trygghet och trivsel.
  • Kontrollera om du har något träd på din tomt som riskerar falla vid kommande stormar.

Ordförandes funderingar

Att heja på sina grannar ger en känsla av tillhörighet i ett bostadsområde. När en granne känner igen dig blir du bekräftad för den du är. Det handlar om trivsel och trygghet. Det är även klarlagt i forskningen att denna känsla är starkt korrelerad till inte bara mental utan även fysisk hälsa. Så därför mina vänner, när vi möts säg ”hej” och kanske ytterligare några ord om väder och vind eller vad som faller på. Ord kan bygga broar, bryta isolering. Ord betyder så mycket. Slösa med dem! Nu går vi mot ljusare tider och dagen har redan förlängts med flera minuter. Ett bevis på detta är mesfåglarnas kvitter i min buske utanför huset

Våra brevlådor är ibland dåligt märkta med namn och adress och här kan vi bättre. En liten uppfräschning till våren är inte helt fel. Och

tänk på tömningen; en full brevlåda signalerar att ingen varit i huset på flera dagar. Hjälp inte några presumtiva inbrottstjuvar med denna information!

Vi har tagit fram ett dokument där vi beskrivit vad som gäller för vakuum, vatten och el vid byggnation. Ta kontakt med oss så sänder vi dokumentet som du lämpligen överlämnar till entreprenören. Dokumentet finns även på vår hemsida www.gyllebosjo.se.

Månadens skämt:

Då jag inte använder internet och Face Book så går jag istället runt på stan och ropar ut vad jag äter, dricker och hur mycket jag tränar. Det är ju viktigt att bygga sociala nätverk och dela med sig av allt. Hittills har jag lyckats få tre följare. Den ena är visst läkare och de andra två är poliser.

 

Pin It on Pinterest

Share This