Det finns en diknings samfällighet som heter Gyllebo-Tjyvalund med dikesledningar vid Adlerstens väg med omnejd. Dessa dikesledningar har problem med översvämningar.

För kännedom så är inte vår samfällighet delaktig i detta, varken ekonomiskt eller juridiskt. Vår samfällighet är dock behjälplig om så är möjligt.

Det kommer att bli ett årsmöte för diknings samfälligheten i januari. Berörda kommer att bli kallade till detta.

Pin It on Pinterest

Share This