Spolning av vattenledningarna 14/5 – 2024

Spolning av vattenledningarna 14/5 – 2024

 S P O L N I N G     A V   V A T T E N L E D N I N G A R N A  Tisdagen den 14 Maj 09:00-15:00 Efter spolningen, låt en kallvattenkran rinna tills vattnet är klart. Eller använd utkastaren. Använd inte vattnet under tiden ledningarna spolas. Varmvattenberedare och...
Nyhetsbrev Februari/Mars 2024.

Nyhetsbrev Februari/Mars 2024.

Regnet fortsätter strila över Gyllebo, ja hela Skåne är drabbat, men vi ser framemot våren som kommer, det gör den alltid. Vi har varit aktiva i styrelsen med vårt vildsvins problem, haft möte med jägare och kommunen. Vi har även haft ute en enkät till våra boende och...
Enkät om vildsvin i Gyllebo

Enkät om vildsvin i Gyllebo

I början av December så skickade vi ut en enkät om hur medlemmarna ställer sig till eventuell jakt av vildsvin i vårt område. Enkäten låg öppen fram till den 31/12 – 2023. Vi har full förståelse för att det är en känslig fråga och därav ville vi undersöka vad...
Nyhetsbrev från ordförande, Hösten 2023

Nyhetsbrev från ordförande, Hösten 2023

Nyhetsbrev Gyllebosjö Samfällighet, hösten 2023 Vi hoppas att ni har haft en skön sommar i Gyllebo. Nu närmar sig hösten med allt vad det innebär. Dags att se över tomterna och framförallt ni som har höga träd, tänk på att höststormarna kan orsaka att träd faller....
Spolning av vattenledningarna 14/5 – 2024

Spolning av vattenledningarna 10/10

SPOLNING AV VATTENLEDNINGARNA Tisdagen den 10 Oktober 09:00-15:00 Efter spolningen, låt kallvattenkranen rinna tills det är klart.Använd inte vattnet under tiden ledningarna spolas. Varmvattenberedare och toaletten kan ta skada. Stefan 0733 472026...

Pin It on Pinterest