Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 10 maj. Det kommer att hållas som videomöte p.g.a. omständigheterna. Samma dag är sista dag för inlämnande av motioner till årsmötet.
Nyhetsbrev 2  2020

Nyhetsbrev 2 2020

  Från styrelsemötet 5 april 2020. Styrelsemötet hölls via nätet pga Corona, och en av de första frågorna vi diskuterade var hur vi ska göra med årsmötet? Olika förslag lades fram, men vi väljer att avvakta beslut. Vi kommer att komplettera detta styrelsemötet...
Nyhetsbrev 1 2020

Nyhetsbrev 1 2020

Från styrelsemötet 5 januari 2020. Årets första möte börjar med att Per från VA-gruppen gav oss en uppdatering på bl.a. arbetet med den digitala VA-kartan. Vi fortsätter också att bereda frågan om permanent åtgärd av fluoridfrågan till årsmötet. Tomt 1:12 är nu...
Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev 5

Från styrelsemötet 10 november 2019. Mötet tog fyra timmar och vi hann diskutera mycket. Bland annat gick vi igenom de tomter och fastigheter som inte uppfyller kommunens och föreningens regler, och hur vi går vidare med olika åtgärder. Vacuumsystemet fungerar bra och...
Nyhetsbrev nr 4 2019

Nyhetsbrev nr 4 2019

  Från styrelsemötet 8 september Hej! En sammanfattning av styrelsemötet 190908. Årsmötet diskuterades och vi tar bland annat med oss att det blev för långt. Bättre tidsramar till nästa möte utlovas. Verksamhetsplanen för 2020 ligger redan klar, och en del saker...

Pin It on Pinterest