I början av December så skickade vi ut en enkät om hur medlemmarna ställer sig till eventuell jakt av vildsvin i vårt område. Enkäten låg öppen fram till den 31/12 – 2023.

Vi har full förståelse för att det är en känslig fråga och därav ville vi undersöka vad medlemmarna tycker om en eventuell jakt på vildsvin i vårt område.

Vi tackar å det varmaste för ert deltagande och engagemang i enkäten!

Totalt var det 214 st som svarade på enkäten.

95% svarade att de var FÖR jakt på vildsvin.

5% svarade att de var EMOT jakt på vildsvin.

Alla kommentarer och åsikter som har angetts av deltagarna i enkäten läses och tas i beaktning.

Vi i styrelsen kommer gå vidare i frågan och ha ett möte tillsammans med jaktlaget inom kort. De ska då få beskriva ett tilltänkt upplägg och vi ska få svar på fler frågor. Hur skall jakten gå till? När skall den utföras? m.m. Om styrelsen känner sig trygga med upplägget så kommer jaktlaget att få söka tillstånd för jakten. Efter att de har fått besked kring tillstånd så kan vi ta ett beslut med hur vi skall gå vidare med frågan.

Styrelsen kommer framöver kontinuerligt kommunicera till medlemmarna vad som händer i denna frågan.

Pin It on Pinterest

Share This