Regnet fortsätter strila över Gyllebo, ja hela Skåne är drabbat, men vi ser framemot våren som

kommer, det gör den alltid.

Vi har varit aktiva i styrelsen med vårt vildsvins problem, haft möte med jägare och kommunen. Vi

har även haft ute en enkät till våra boende och vi fick positivt svar om jakt från våra husägare men

tyvärr ingen jakt får förekomma på våra marker. Kommunen har klassat våra marker i samfälligheten

som stadsplanerat område. Man kan som husägare ringa kommunen och be om hjälp av

kommunjägare om man är privat dabbad på sin tomt av skadedjur under förutsättning att du har

inhägnat hela din tomt och gjort förebyggande åtgärder själv först.

Vi i föreningen kommer att fortsätta sätta upp staket på våra yttre gränsområden efter behov. Våra

grannar runt om vår by kommer att fortsätta med jakt dom har tillstånd till på sina marker.

Vattenläckan vi har haft i vårt område är hittad till slut efter mycket sökande. Ett tips till husägare är

att koppla ifrån trädgårdsslangar från era utkastare under vintern. Samt stänga av ert vatten om ni är

borta längre tider, gärna även vacuumet om ni kan.

Det har varit en del träd som har trillat under hösten och vinterns hårda väder. Arbetet med att rensa

upp fortsätter under våren när vädret tillåter. Underhållsarbete på vägar och grönområde fortsätter

också under våren. Vintern har dessvärre tagit hårt på vägarna och snöröjningen har också gjort sitt.

Aktivitetsrundan som skadades av grisarna kommer att återställas så fort det är möjligt.

Vi kommer att publicera ett förslag på våra hemsidor på företag som ni kan ha hjälp av med olika

sysslor t.ex. rishämtning m.m. Vi i samfälligheten anlitar olika företag för hjälp bland annat dessa två.

Men det finns många andra duktiga företag på Österlen.

Hasselryds entreprenad, 073-3926498 och Gyllebo träteknik, 073-3922168

Vi ser framemot ett lugnt och fint år i Gyllebo och hoppas att våra blommor och växter klarat vintern,

så vi kan njuta av fina färger i våra trädgårdar till sommaren. Och framförallt så hoppas vi få bukt på

vildsvinens härjningar.

Sist men inte minst, tänk på att 30 km/h gäller för alla i hela området.

Med vänlig hälsning

Lars Arildsson, ordförande.

Nyhetsbrev Februari/Mars 2024

Hassleryds entreprenad Prislista 2024

Pin It on Pinterest

Share This