Nyhetsbrev Gyllebosjö Samfällighet, hösten 2023

Vi hoppas att ni har haft en skön sommar i Gyllebo.

Nu närmar sig hösten med allt vad det innebär. Dags att se över tomterna och framförallt ni som har höga träd, tänk på att höststormarna kan orsaka att träd faller. Prata med era grannar om ni känner oro för att deras träd kan falla in på er tomt. Det finns duktiga arborister på Österlen som kan ta ner eller ansa era träd. Vi ser att soptunnor fortfarande står ute på/vid våra vägar. De skall stå inne på tomten och får ställas fram (och tillbaka) då det är tömning. Det är inte kul att tunnan hamnar på vägen eller hos grannen vid blåst eller storm.

Vi hade studiebesök den 29 augusti från Ecolob, ett konsultföretag från Uppsala.

De hade bjudit in kommunala miljöförvaltningar från hela Sverige och byggföretag som är intresserade av vårt vakuumsystem. De var ca 40 st och deras intresse var stort. Vår anläggning är stört i Sverige, areal mässigt. Samma sorts vakuumsystem och avloppsystem finns på flera platser i landet, bland annat i hyreshus och i vissa byar. Systemet utvecklas och lovordas då det är väldigt miljövänligt och vattenbesparande. Vi fick mycket beröm för hur vi sköter vår anläggning. Vi berättade att vi har tänkt bygga en miljövänlig toalett i området, som även fungerar vid eventuella strömavbrott. Alla var väldigt positiva till det och tyckte vi låg bra till i vårt miljötänkande för framtiden. Kul att vi fick mycket beröm.

Angående vildsvin. Vi har varit i kontakt med ett flertal jägare om jakt på våra marker. Vi har även pratat med experter längre upp i landet, men det finns ingen som är intresserad av jakt på våra marker som tillhör samfälligheten. Det är för riskabelt, för många hus och människor. Men vi håller på att utveckla en plan att röja upp visa partier i området och sätta upp stängsel för att störa vildsvinen. Det hade varit bra om husägare som fortfarande inte har staket runt tomten, gör något annars faller våra planer då vildsvinen kanske hittar öppningar på dessa ställen. Vi återkommer vad som görs under hösten.

Boende enkäten vi hade inför årsmötet har styrelsen utvärderat och diskuterat. Många förslag som kom in är bra, vi jobbar vidare på dessa. Skicka gärna in fler förslag så vi kan förbättra, utveckla och vårda vår fina by. Parkeringen vid boulebanan och aktivitetsrundan är nu godkänd och klar. Skönt för alla oss som har värk och svårt att gå längre sträckor.

Den 8 oktober hade vi höstens cykelmöte. Ett bra sätt för oss i styrelsen att se vad som är bra och dåligt i området och att träffa fastighetsägare/medlemmar. En stor del av mötet gick till att inventera området med avseende på vildsvinen.

Vi kan konstatera mycket besök och bökande just nu. Främst vid boulebanan och aktivitetsrundan och inne i naturområdet mellan norra och södra Brahevägen men även inne på flera tomter. Vi måste prova lite olika åtgärder för att försöka komma till bukt med eländet. Så, vi ska röja inne i ”Braheområdet” för att störa och göra det mindre trivsamt för grisarna att vistas där. Sen undersöker vi om vi kan skärma av hela området norrut med staket och behövs det får vi även titta på den östra flanken. Vi konstaterade också att vissa fastigheter har lagt ut mycket grenar och kvistar i högar på föreningens mark. Detta är inte tillåtet, det kan t.o.m. bli ett bra bo för en sugga med sina kultingar.

Sen kollade vi en del höga träd som behöver åtgärdas och ett område vid Gyltavägen som behöver gallras. Vi träffade ett antal glada fastighetsägare och medlemmar under vår runda. Alltid trevligt att språkas vid och få höra lite åsikter.

Vägarna verkar hålla bra och vi hoppas att vi inte behöver lägga alltför stora pengar på att underhålla dessa i höst.

Ha nu en skön höst i Gyllebo (eller var ni nu befinner er)!

Nästa nyhetsbrev kommer under vintern.

Med vänlig hälsning
Lars Arildsson, ordförande.

Nyhetsbrev hösten 2023

Pin It on Pinterest

Share This