Bäste fastighetsmäklare,
Vi vill med detta mejl påminna Er om att informera oss om eventuella ägarförändringar av fastigheter och tomter som Ni förmedlar i Gyllebosjö fritidsområde. Vi behöver Köparens kontakt- och personuppgifter samt tillträdesdag.
Vi vill också göra ett förtydligande om vad som gäller inom Samfälligheten.
Varje fastighetsägare betalar en årsavgift som ska täcka kostnader inom området t.ex. vägar, vatten, avlopp, snöröjning m.m. Årsavgiften fastställs på årsmötet i juli och faktureras samtliga lagfarna ägare av fastigheter och obebyggda tomter per den 1 maj det aktuella året.
Då det sker försäljning/köp av fastigheter och tomter måste årsavgiften regleras mellan Köpare och Säljare i likhet med t.ex. fastighetskatten.
Årsavgiften under innevarande verksamhetsår 170501 – 180430 är 4.600 kr för bebyggd fastighet och 2.300 kr för obebyggd tomt.
Om Ni behöver ytterligare information kontakta undertecknad eller gå in på vår hemsida www.gyllebosjo.se.
Vi önskar Er en trevlig sommar.
Med vänlig hälsning,
Claes de la Motte
Kassör
Gyllebosjö Samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This