Hej!

Styrelsen har beslutat att samla in information från våra medlemmar om hur man ser på ”livet i Gyllebo” i allmänhet. Syftet är att alla ska få komma till tals och att vi ska kunna göra förbättringar utifrån detta och skapa mer gemenskap och ännu bättre trivsel.

Vi önskar därför att ni fyller i bifogad enkät och returnerar den till oss före den 31/1 2018.

OBS: Fyll i de frågor som gäller för dig (er), fast boende eller ”sommarboende”. Behövs mer utrymme, skriv på separat papper/dokument. Maila eller skicka svaren till oss: gyllebo@telia.com eller Gyllebosjö Samfällighetsförening, Gyllebo, 272 97 GÄRSNÄS.

 

Pin It on Pinterest

Share This