STYRELSEMÖTE 200913 ✍

Ett långt möte med mycket formalia, interna
rutiner och verksamhetsplanen för det
kommande året.
Vi har också gått igenom tillsynsärendena där vi
kan konstatera att vi sett många tecken på
förbättringar.
Vi vill också bli bättre på att ta tillvara på all
kompetens som finns hos medlemmarna, så i
framtiden kommer vi ställa frågor till er via Fb om
just du har specialkompetensen som kan hjälpa
oss att föra föreningen framåt? Med detta sagt,
vill vi också uppmana medlemmarna att maila in
idéer om förslag och förbättringar.
200811 togs vattenprover och svaret visar att allt
ser bra ut, även flouridhalt var låg.
Radonfrånskiljarna till vattnet börjar bli gamla och
slitna, så vi kommer att byta sex av tolv
radionetter. Vad gäller Ökrab, har de höjt sina
priser samtidigt som vår volym och
tömningsfrekvensen har ökat. Återstår att se om
vi kan hålla budgeten? Det stora arbetet med
infiltrationenbäddarna fortsätter.
Nästa möte är ett cykelmöte, då vi lägget fokus på
växtligheten och grönområdena.

Ordförandes funderingar

 Först vill jag tacka för förtroendet att få
vara ordförande i ytterligare ett
verksamhetsår. Vid min sida har jag
erfarna ledamöter så jag ser med glädje
fram emot det kommande året.
September är min favoritmånad, lugn inte så
många ”måsten” men ett måste är att göra
rönnbärsgelé’. Men i år finns det knappt några.
Gelén är perfekt att ha som tillbehör till höstens
grytor, älgstek eller annat vilt.
Nu blir dagarna allt kortare och när skymningen
kommer redan vid 19-tiden är det dags att ”kura
skymning” något som min mor ofta sa. Själv
tänder jag gärna några stämningsljus och sätter
mig med en god bok. Just nu läser jag Karin
Smirnoffs bok, Vi for upp med mor. Mkt speciell
med sitt språk ”kippo”. En berättelse om en tänkt
norrländsk by med sin gemenskap och sociala
kontroll, alkohol och dårskap., en berättelse med
många bottnar.

 

Tillbaka till Gyllebo: Vi behöver en mötesplats
inom området. Boulebanan har blivit mkt populär
inte minst nu under sommaren. Vi klipper
kringliggande gräs och har lagt bark på några
stigar som leder dit. Jag tycker det vore fint om vi
kan utveckla vidare med ex grillplats och göra den
mer familjeanpassad. Fritidsgruppen äger frågan
men vi kan vara med och stötta.
Det känns skönt att Slottsvägen nu fått ny
beläggning. farthindren finns kvar och det
kommer nya markeringar i vägbanan om
hastigheten 30 km/t.

En tanke jag länge lekt med är om vi kunde ha ett
medlemsråd som styrelsen kunde bolla mot och
kanske få tips från vid tillfällen. Jag vet att bland
alla våra medlemmar finns spec. kunskaper,
kontaktnät och färdigheter. Ibland skulle du
kunna vara en dörröppnare idégivare eller rent av
vilja hjälpa till mot betalning. Hör i så fall gärna av
dig på vår mail gyllebo@telia.com
Var nu rädda om er så hörs vi efter styrelsens
cykelmöte söndagen den 11 oktober.
Vill också passa på att välkomna några nya
medlemmar/fastighetsägare.

Fru Thales väg 23 – Benny o Camilla Björkman
Vångavägen 15 – Katarina Meier o Björn Bergenfeldt
Lindövägen 7 – Eva o Tomas Olsson
Lindövägen 2 – Magnus Johansson
Stättevägen 3 – Tommy Funseth
Ryngevägen 12 – Helena o Torbjörn Andersson
Slottsvägen 32 – Christin Roselöf o Jerry Rosenlöf

 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 8 november. Innan dess ska vi ha s.k. cykelmöte den 11 oktober då vi inventerar i området.

Pin It on Pinterest

Share This