Från styrelsemötet 10 november 2019.

Mötet tog fyra timmar och vi hann diskutera mycket. Bland annat gick vi igenom de tomter och fastigheter som inte uppfyller kommunens och föreningens regler, och hur vi går vidare med olika åtgärder. Vacuumsystemet fungerar bra och vi har inte haft några stopp sedan aug. Men för att förtydliga sammanställer vi en användarmanual, för hur man sköter systemet och förtydliga ansvarsfrågan. Vi översätter den också till tyska och engelska med hjälp av våra medlemmar. Denna kommer att skickas ut fysiskt tillsammans med nya klistermärken att sätta upp på wc. Nya vattenprover togs i veckan. Vi vill ta in offerter på filter som kan justera ned fluorid- och manganhalten permanent. Detta lyfter vi vidare till årsmötet. Vi har också inventerat rågångarna och grönområdena. En omfattande fråga med många beslut att fatta framöver. Första steget blir att röja upp ett begränsat område, tomt 1:12. För att se vart vi landar i för åtgärder och kostnader. Vi har förstärkt kanterna på slottsvägen och klippt längs med nämnda väg samt Vångavägen. Vi pratade om belastningen på Vångavägen och kommer att ta in offerter om att asfaltera den. Frågan planeras också att lyftas på årsmötet. Ekonomin ser bra ut och vi ligger inom ramarna, inga större överraskningar. 

Trevlig kväll önskar styrelsen ?

www.gylleboannika.se

Ordförandes funderingar

De sista löven singlar nu ner medan jag sitter och skriver på detta Nyhetsbrev. Strax kommer vår vägansvarig, Jan-Evert att sätta ut snökäpparna för man vet ju aldrig var kung Bore håller hus såhär års. Som ni säkert har märkt har våra vägar blivit gropiga efter allt regnande så vi kommer att lägga i extra fyllnad i alla hålen. På senaste styrelsemötet kom frågan upp om asfaltering speciellt då av Vångavägen som får ta extra mycket stryk. Så i dagarna går vi ut med en offertförfrågan till tre företag. Nästkommande Årsmöte får sedan ta ställning när vi vet mer om kostnaden. 

Vår Grönyteansvarig, Jane har nu inlett ett jättearbete att inventera våra grönytor. som är rätt många, men tyvärr alltför okända för många av er, inklusive mig själv.. Men det skall finnas Stigar (rågångar) som leder fram till dessa. Många är tyvärr igenväxta. Vi kommer nu att tillsammans med er, kära medlemmar skapa en åtgärdsplan, tidsplan och en finansplan som Årsmötet får ta ställning till. 

Veckan före jul kommer vi att lägga ner nyskriven instruktion om skötseln av våra toaletter. Det har blivit bättre med färre stopp men fortfarande är de stopp som sker till allra störst delen förorsakat av brukarna. Jag tror det är extra viktigt att ni som hyr ut eller lånar ut er fastighet visar det som kommer i er brevlåda.

Ute på gårdarna börjar ljusträden nu att tändas och med det vill vi i Styrelsen 

önska er alla en riktigt God och Fridfull Jul och ett Gott Nytt År därefter. 

Nya medlemmar:

Österlen Stuguthyrning, Fru Thales väg

Pin It on Pinterest

Share This