GyllebosjöSamfällighets Nyhetsbrev

Nr.2  2019

Från styrelsemötet 7 april

 • VA-gruppen redovisade sitt arbete och sin sammanfattning, intressant. Detta kommer även att redovisas på årsmötet den 13 juli. Vi ses väl?

 • Vi gick genom verksamhetsplanen där vi anser att vi uppfyllt våra åtaganden under året som gått. Vägarna är lagade och skall inom kort hyvlas och saltas.

 • Vi tittade på och pratade om vår nya hemsidas utformning. Ta en kik på www.gyllebosjo.se, nu också anpassad till mobilen.

 • Vi lyfte frågan om vår krisberedskap, vad som händer t.ex. ett längre strömavbrott.

 • Vi går vidare med ett förslag att sätta upp ”Välkommen till Gyllebo” skyltar när man kommer till området.

 • Vi gick genom inkomna email, Bland annat diskuterades samfällighetens försäkring, träd på gemensam mark. Vattenproverna från februari ser bra ut. Och fluorhalten ligger ok Nya prover tas i maj och i april kommer vattenledningarna spolas. Tömning av vakuumsystemet sker som vanligt på fredagar eller dag före storhelg.

 •  Nästa styrelsemöte är söndag 19/5.

 • Ta vara på vårsolen och en Glad Påsk från oss i styrelsen.

Kom ihåg!

 • Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10/5.

Foto. Annika Olsson. www.gylleboannika.se

Ordförandes funderingar

Vårt årsmöte skall inte bara vara förhandlingar som stipuleras i våra stadgar utan också var ett tillfälle att lära känna varandra under trivsamma former. Alla skall få komma till tals och vi värdesätter kreativitet och positiva inställningar. Vi bjuder på kaffe/te och efter förhandlingarna ett föredrag. I år hade vi tänkt att det skulle handla om Gyllebo dess flora och fauna. Har du förslag, kära läsare, kom gärna med förslag på föreläsare.

För att öka ”Vi-känslan” här i Fritidsområdet hade varit trevligt om vi kunde ordna en ”Gyllebodag”  då vi kan träffas och ex grilla, spela boule på vår nya bana. Vad sägs om det?

Hör gärna av er till:  gyllebo@telia.com

Vi hälsar nya medlemmar välkomna:

 • Dennis Lind, Lindövägen.
 • Christin och Johan Appel , Slottsvägen
 • Fredrik Stråe och Nicole Beudat, Gyltavägen
 • Ewa och Michael Ribbing Blomé, Baskavägen

 

 

Pin It on Pinterest

Share This