Från styrelsemötet 8 september

Hej!

En sammanfattning av styrelsemötet 190908. Årsmötet diskuterades och vi tar bland annat med oss att det blev för långt. Bättre tidsramar till nästa möte utlovas.

Verksamhetsplanen för 2020 ligger redan klar, och en del saker är redan ordnade, som välkomstskyltarna.

Vi går vidare med VA-gruppens slutsatser, bland annat med en användarmanual.

Skötselplanerna för grönområdena uppdateras i takt med att områdena inventeras.

Det löpande underhållet flyter på, klippning längs med vägarna, pumphusvägen ska hyvlas och Slottsvägens stödkanter kommer att stärkas upp.

Vattenprover har nyligen tagits och fluoridhalten var något hög så spolningar av rören genomfördes.

Vi har också uppdaterat välkomstbrevet samt dokumentet med byggregler på vår hemsida www.gyllebosjo.se.

Ha det gott ute i stugorna ?

Foto. Annika Olsson. www.gylleboannika.se

Kom ihåg!

  • Genom grannsamverkan skapar vi trygghet och trivsel.
  • Kontrollera om du har något träd på din tomt som riskerar falla vid kommande stormar.

Nyinflyttade som hälsas välkomna:

Benny & Camilla Björkman, Fru Thales väg,

Eva Johansson, Kjövsav.

Anette Agenmark & Frank Elgàn, Slottsv.

Marcus Berg & Maya Bader, Liavångsv.

Magnus Johansson, Lindöv.

Charlotte Fållö, Vångav.

Margrethe Yvonne Staerck-Weille, Lindöv.

Hus på Österlen AB, Stättev.

Christine & Dirk Kaestner, Hejderidarev.

Henrik Nilsson, Liavångsv.

Maria Lindh, Vångav.

Richard William Orange, Slottsv.

Ordförandes funderingar

Nu är det skördetid och skymningen kommer allt tidigare liksom daggen i tidig morgonstund. Det har varit en behaglig sommar med både värme och lite regn. Det betyder att allt vuxit med ibland förfärande fart, häcken som nyss bara räckte mig till bröstet har nu vuxit över huvudet. Och här vill jag passa på att erinra alla tomtägare att det är ni som ansvarar för om det växer ut mot vägen och skymmer sikten, speciellt viktigt är det vid gatukorsingen. Ta gärna en extra titt och klipp ner.

Vår samfällighet förvaltar en hel del grönytor som vi kollektivt måste ta ansvar för. Under året skall vi inventera dessa och göra en åtgärdsplan. Idén är att stödja biologisk mångfald men även göra en del områden mer tillgängliga för rekreation. En inte helt lätt uppgift. Vår nya styrelseledamot Jane Arildsson har fått ett speciellt ansvar för detta.

Vi arbetar också med uppdaterade instruktioner för handhavande av våra toaletter. De kommer snart i ett mail till dig.

 

Pin It on Pinterest

Share This