Fluoridhalten i Gyllebo

Vid fyra provtagnings tillfälle, har tre varit godkända och ett underkänt.  Ligger fluoridhalten på 1,5 bör den ej ges till barn, upp till 6 månader, i större mängd.( Livsmedelverkets rekommendationer).

Eftersom fluoridhalten varierar kan vi inte säga med bestämdhet när det ligger under eller över gränsvärdet.

Därför föreslår vi att barn från 0- 6 månader, ej ges vatten i större mängder.

Fortsatta prover kommer att tas.

Pin It on Pinterest

Share This