Klarläggande från styrelsen

Vi håller f.n. på att göra en ny hemsida som beräknas vara klar nästa vecka. På den gamla (nuvarande) hemsidan har tyvärr informationen om våra grönområden försvunnit då arbetet med ny hemsida pågår. Information kommer naturligtvis att åter finnas tillgänglig på den nya hemsidan.

I skenet av de inlägg som gjorts på Gyllebosjö Intresseföreningens Facebook-grupp  och den skrivelse som skickats till styrelsen så är det olyckligt att informationen inte funnits tillgänglig just nu så att missförstånd hade kunnat undvikas. I det aktuella fallet som startat debatten, informerade vår ordförande en av fastighetsägarna om de regler som gäller inom våra grönområden t.ex. att inte använda gemensamt område som egen tomt, slänga trädgårdsavfall, köra bil, lagrings/uppställningsplats etc.

/Styrelsen

 

Pin It on Pinterest

Share This