Styrelsemötet 12/9 & Cykelmöte

Den 12/9 träffades vi för ett styrelsemöte.

Vi gick genom protokollen från årsmötet samt det konstituerande mötet som hölls efter årsmötet.

Vi arbetar vidare med en ny infiltration samt ett eventuellt naturgym i området.

Gällande vår ekonomi så konstaterade vi att vi ligger enligt budget.

Kontaktuppgifter till ansvariga i styrelsen är nu uppdaterade på vår hemsida.

Inför höstens/vinterns slyröjning kommer vi meddela er om detta på Facebook och på vår hemsida.

Nästa gång vi i styrelsen sågs fysiskt, den 9/10, hade vi ett cykelmöte, vilket vi har två gånger om året.

Vi cyklade runt i området för att titta på bl.a. vägar och grönområden. Under cykelmötet diskuterade vi mycket kring vildsvinen i området. Vi ska börja med att sätta upp strategiska avskärmningar samt förbereda röjning i allmänningen mellan norra och södra delen av Brahevägen för att området inte skall vara attraktivt för grisarna att bo i. Vi konstaterar att vi fortsätter arbetet och utredningen kring hur vi kan gå vidare ytterligare kring detta.

Ordförandes funderingar

September är min favoritmånad, vilsam men ändå med sommarkänsla och alla påhälsande vänner har gett sig iväg. Så här sitter jag nu med min kopp te och bara njuter. En flock tranor cirklar över Gyllebo under ivriga rop innan de målmedvetet sätter kurs åt söder. En amiralfjäril letar bland de sena blommorna. Nätterna kommer allt tidigare med kyla och lite fukt som blir till dagg i tidig morgontimma.

Sen jag skrev sist har vi haft årsstämma och vi har fått två nya styrelsemedlemmar, Henric Fischer och Michael Ribbing Blohmé. Maria och Jane som lämnade styrelsen avtackades med blomma efter att ha gjort en beundransvärd insats. Vi fick gehör för vår idé med ett naturgym så här får vi jobba vidare. Däremot blev det avslag på vår proposition angående belysning vid våra stora korsningar. Jag vet att det råder delade meningar i denna fråga.

Under hösten kommer vi slyröja utmed våra vägar intill 1m och 4m höjd. Vi har många arbetsfordon som kräver denna höjd. Om du har frågor ring vår vägansvarige Roland Herbst, 0730928874.

Vildsvinen fortsätter härja i området och vi har varit i kontakt med både länsstyrelsens viltexpert och jaktområdesansvariga i närområdet.

Så vill jag hälsa alla våra nya medlemmar välkomna till fagra Gyllebo och jag är övertygad att ni kommer trivas.

Michael o Annika Cederlund Fru Thales väg

Hans Gewalt Hejderidarevägen

Mattias Davidsson o Jingfei Guo Gyltavägen

Helen Nilsson Munkagången

Anders Borg o Irene Wallin, Stättevägen

Ulla Waldenström Ryngevägen

Christian o Charlotta Rydström, Vångavägen

Anna o Peter Molander Liavångsvägen

Pin It on Pinterest

Share This