Igår den 5/7 skickade vi ut reviderade fullmakter inför årsstämman på lördag den 8/7 – 2023.

Detta gjordes då den tidigare fullmakten innehöll text från den fullmakt som användes 2020. Under pandemin fanns en tillfällig lag som möjliggjorde undantag för ombud på alla stämmor, därmed samfälligheter.

Ombud får enligt lagen om samfällighetsföreningar, §49 , endast representera en (1) medlem.

Lag (1973:1150) om forvaltning av samfälligheter

§49 – utdrag. En medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.

Därför skickades en reviderad fullmakt ut.

Då detta uppmärksammades kort innan årsstämman så kommer vi även godkänna den tidigare utskickade fullmakten om ni som ombud har fått den ifylld från en annan medlem. Dock så får man som ombud endast företräda en medlem.

Har ni några frågor så maila oss på: info@gyllebosjo.se

Pin It on Pinterest

Share This