Den tilltänkta parkeringen i anslutning till grönområdet vid boulebanan är ännu inte tagen i drift och därmed avstängd.

Skylt med infartsförbud till området är uppsatt vid södra infarten från Brahevägen.

Mer information kommer på årsstämman.

Styrelsen Gyllebosjö Samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This