Från styrelsemötet 5 april 2020.

Styrelsemötet hölls via nätet pga Corona, och en av de första frågorna vi diskuterade var hur vi ska göra med årsmötet? Olika förslag lades fram, men vi väljer att avvakta beslut. Vi kommer att komplettera detta styrelsemötet med att några av oss kommer att cykla runt på området för att titta på olika saker som ska åtgärdas. Där i bland vilka rågångar som skall märkas upp och om träd som har trillat på samfällighetens mark.

Vi konstaterade också idag att föreningens bod och toalett behöver lite underhåll och kommer att fixas till.

Det har lagats många hål i vägarna nu i vinter, men i gengäld så har vi inte behövt någon snöröjning. Slottsvägen är sliten och vi fortsätter att undersöka kostnaderna för ny asfaltering. Nästa vattenprov kommer att göras i maj och vi återkopplar när svaren har kommit. För övrigt ser ekonomin bra ut och vi håller oss inom budget

Ordförandes funderingar

I Naturreservatet står Vitsipporna i sin vackraste skrud och ramslöken är på gång och på kvällen sjunger koltrasten sittande i någon trädtopp eller antenn. Finns det något vackrare! De senaste stormarna har gått hårt åt skogen med många vindfällen som följd. Även i vårt område har vi fått rycka ut för att ta bort träd som blockerat en väg. Om träden fallit ner från privat tomt debiterar vi ägaren för arbetet att åtgärda. Det finns all anledning att du ser över dina träd som riskerar falla vid kommande stormar.

 

Vi vill slå ett slag för våra allmänningar på området. Igår, den 7/4 cyklade vi styrelsen därför runt i området för att lokalisera träd som kunde utgöra en risk och vi kommer att ta kontakt med aktuella markägare. Men vi vill som sagt även göra lite reklam för våra rågångar som förbinder våra Allmänningar. Vi kommer att markera med stolpar där rågången börjar samtidigt som vi kommer att röja dessa så man lätt kan ta sig fram.

Hur det blir med årets Årsmöte är fortfarande en öppen fråga men vi återkommer med detta i nästa nyhetsbrev. Ett stort bekymmer är våra infiltrationer för s.k.  ”gråvatten” dvs disk, dusch etc. Dessa är redan 50 år och vi kan förvänts oss att de måste åtgärdas inom närmaste tiden. Vi har därför redan nu börjat undersöka olika alternativ som vi kommer att redovisa på kommande årsmöte. Men det blir en dyr historia oavsett vilket alternativ vi väljer. Men å andra sidan har vi bra tillgångar i våra fonder. Idag fick jag sällskap av sädesärlan när jag grävde i landet, en sann budbärare om en vår. Ha nu en fin påskhelg även om den kanske blir lite annorlunda i år. Njut av att fritt få röra dig i vår vackra natur, säger Hans som suttit i karantän en vecka Spanien.

Sista dag för motion till årsmötet 10 maj.

Nästa styrelsemöte är söndagen den 10 maj.

Pin It on Pinterest

Share This