Från styrelsemötet 10 maj 2020.

Ännu ett webbaserat styrelsemöte avklarat. Och den första frågan blev årsmötet, när, var och hur? Vi bestämde att vi kör på utsatt datum 200711, var vet vi inte än. Men det vi vet är att vi måste förhålla oss till Covid-19. Så max 50 personer, d.v.s. att vi ser helst bara en representant per fastighet. I inbjudan bifogas också fullmakter, om man vill ” deltaga men inte närvara”. Vi har som ambition att sända mötet via webben, för de som hellre deltar därigenom. Dock saknas kompetensen för det i styrelsen, så känner du att det är något som du kan hjälpa oss med, kontakta oss. Vi gick också igenom inkomna motioner och de propositioner som vi ska presentera på årsmötet.

Vid Cykelrundan som styrelsen företog angående våra grönområden var jättebra och skapade både förståelse och samsyn.

På den rundan fattade vi också beslut om att iordningställa en lekyta för barn och ungdomar vid sidan om boulebanan. Är det så att du vet någon som har lekplatsleksaker, så kontakta oss! Ang. fiber har det startats en grupp på Intresseförenings sida. Där man gått samman för att koordinera kontakt och information, ett bra initiativ!

Ha det gott och ta hand om er ?

Ordförandes funderingar

 Nu står bokskogen som vackrast med sina ljusgröna blad och från skogen hörs riklig och skön fågelsång. Lövgrodornas sällsamma konsert startar så fort skymningen sänker sig och håller på under hela natten. Det är tid mellan hägg och syren.

Under våren och tillsvidare har vi i styrelsen beslutat hälla våra möten på videolänk och hit fram tycker vi alla att det fungerat bra.

 

 

 

 

Jag vill påminna er om förbudet att fylla pooler med föreningens vatten. Lämpligen kontaktar ni kommunen om hjälp. Ett återkommande problem är ” ”sommarkatter” som överges. Börjar ni mata är ni ansvariga framgent för kattens väl och ve. Jag vill även slå ett slag för vår Hemsida www.gyllebosjo.se, här finner du nyttig information. Just nu röjer vi en del av våra rågångar och markerar dessa med färgad stolpe vid ingången, allt för att ni lättare skall nå våra grönområden. Vi har även klippt gräset vid boulebanan så detta kan bli en framtida samlingsplats. Efter mycken diskussion har vi bestämt att genomföra årsmötet som planerat till den 11 juli givetvis med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår intention är att hyra Ridhuset för ändamålet. Mer information kommer ni få efter nästa styrelsemöte den 7 juni. Vår Vägansvarige Jan-Evert håller just nu på med att inventera träd och buskar som sticker ut från trädgårdarna. Detta är en viktig åtgärd för att ta bort skymd sikt och öka framkomsten för våra större lastfordon som trafikerarar området. Ser vi något olämpligt får du ett brev i din brevlåda.

 

Nästa styrelsemöte är söndagen den 7 juni.

Pin It on Pinterest

Share This