Styrelsemötet 14/11

Söndagen den 14/11 träffades vi för ett styrelsemöte.

Vi konstaterade att riktlinjerna kring flouridhalten i dricksvatten har ändrats av livsmedelsverket. Den nya informationen har vi lagt upp på vår hemsida.

Incidenter i vårt vacuumsystem under förra året har uppdaterats och även det läggs ut på vår hemsida.

Nu i början av december så kommer slyröjning ske på samtliga vägar i området och efter att det är gjort så kommer snöpinnarna att sättas upp.

För tillfället kommer ingen gallring ske i allmänningen mellan Brahevägen. Däremot skall det röjas färdigt i området Brahevägen södra som påbörjades i våras. Det kommer även att gallras vid området kring boulebanan samt stigen norrut. Det diskuterades även kring strategiska placeringar av staket och grindar. Vi informerades om att jaktlagen kring vårt område har fällt ganska många vildsvin den senaste tiden runt om vårt område.

På vår hemsida har vi nu uppdaterat med en ny bild på större delen av styrelsen.

Vi kommer att ses igen efter julhelgerna.

Ordförandes funderingar

Under gångna veckorna har allt fokus  varit på klimatet och den konferens som hållits i Glasgow. Mänskligheten står inte bara inför problem med en globalt ökande temperatur utan även till socio -ekonomiska konsekvenser av oanade slag. Detta kommer att leda till social oro med ny migration. Vi står verkligen  inför enorma utmaningar. Vi skall fasa ut den fossila energin samtidigt som den skall ersättas  med Grön el.. Man beräknar att el-mängden kommer behöva fördubblas, och vi behöver hitta en mer rättvisa fördelning. Och allt detta på ca 30 år. 

REDAN IDAG HAR VI SVÅRT ATT HITTA DENNA FÖRDELNING INOM LANDET. TROTS ATT VI KAN  EXPORTERA OCH IMPORTERA EL LITE SOM VI ÖNSKAR TACK VARE ATT VI KAN UTJÄMNA MED FOSSILA KÄLLOR,  NÅGOT SOM INTE KOMMER  KUNNA SKE I FRAMTIDEN. 

Och Volvo kommer om 10 år bara tillverka el-drivna fordon. Elpriserna kommer förstås att raka i höjden. Med detta följer att mycket annat också blir dyrare, Smarta system kommer att se dagens ljus. -Och som sagt; Nöden är uppfinningarnas Moder. Så kanske, kanske…Men vi måste vara förberedda fast det är lätt att förlora sig i dystopiska tankemönster.Vet du förresten att bara 50% av vår mat är producerad inom landet- och en stor mängd produceras tack vare import av konstgödsel. Jag har funderat på detta faktum. Nya menyer och närodlat är ett måste.

  -Ett löv singlar ner mot marken för att lägga sig till rätta. Det är tyst i skogen bara ett svagt sus från träden. Kanske finns där ett medvetande om det större skeendet? Dagens sista ljus sugs upp och stjärnor tänds ibland skymda av mörka moln.Jag känner mig som Tomten i Viktor Rydbergs berättelse. Kanske bäst att börja fundera i nya men konstruktiva banor..

 ….Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

God Jul och ett gott Nytt År!

Pin It on Pinterest

Share This