Från styrelsemötet

8 november 2020.

Vi kliver rakt in i ekonomin och fastställer att alla årsavgifterna nu är betalda. Vattenbudgeten har blivit lite ansträngd då vi blev tvungna att byta sju ventiler.

Konstaterar också att asfalteringen är klar och betald, och vi är mycket nöjda med resultatet. Dock kvarstår frågan om hur vi ska få folk att respektera hastighetsbegränsningen?

Tillsynsärendena löper på, glädjande har vi kunnat avsluta ett par av dem och överlämnat ett annat till kommunen.

Arbetet med “samlingsplatsen” vid boulebanan fortskrider. Intentionen är att samla Boulebana, grillplats, utegym och lekområde. Så vi fortsätter att förkovra oss i försäkringar, lagar, besiktningar och om vi kan söka bidrag.

Under tiden vill vi utlysa en liten tävling: vad vill DU att platsen ska kallas? Skriv ditt förslag i kommentarerna eller rösta på det bidraget du gillar bäst.

 

Ordförandes funderingar

Den här gången skall jag bli lite visionär:

Av föreningens årliga intäkter på ca 1,4 miljoner betalade vi under förra verksamhetsåret 284 000 kr till Ökrab för tömning av vårt toalettvatten. Detta läggs sedan på en deponi. Samtidigt importerar svenska lantbrukare konstgödsel för stora summor. Inte nog med det; fosfor är en bristvara och en ändlig resurs varför priset kommer att öka med åren samtidigt som kvaliteten kommer bli sämre.

Ur beredskapssynpunkt finns därför all anledning att minska på beroendet av importen. Vårt toalettvatten skulle kunna användas på våra åkrar som gödsel av hög kvalité och det finns tekniker för hur detta skulle kunna ske på ett säkert sätt.    I denna anda bjöd vi in en expert inom området för att prata om ny kunskap och få tips om hur vårt toavatten skulle kunna ingå i ett lokalt Kretslopp. Vårt snålspolande vakuumsystem är speciellt lämpat för detta ändamål. Vi undersöker vidare.

 Ett annat område med miljötänk är våra el- och hybridbilar. Nästan en tredjedel av nybils-registreringen 2020 tillhörde denna kategori och rena elbilar kommer att bli helt dominerande inom en 10-20 års period. Dessa kommer behöva laddas och staten subventionerar f.n. laddstolpar med 50%.

Kanske föreningen kunde upprätta en laddningsstation för besökare till boende inom området?

Detta var lite visioner som vi så väl behöver i denna tid.

 Skymningen kommer tidigt och med den kylan. Ute i trädgården hör jag några strofer från rödhaken, min trogne följeslagare. Gässen kacklar ljudligt när de passerar över huset på väg till sitt övernattningskvarter nere på sjön.

 Under dagen har jag satt mina tulpanlökar och ser fram emot vårens färgprakt om inte sorkarna sätter käppar i hjulen förstås.

 

Nya medlemmar i området som vi hälsar välkomna:

Gunter o Malin Lantzinger, Urnevägen

Tove Nilsson o Jolle Milic, Knobvägen

Till er alla –

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!     

Var rädda om varandra!  / Ordf.

  

Nästa styrelsemöte är söndagen den 10 januari.

Pin It on Pinterest

Share This